Akce


Březen Měsíc Čtenářů 2019

Březen měsíc čtenářů (BMČ) je akce konaná za účelem podpory a propagace četby. Organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a probíhá každoročně od roku 2009. Více o BMČ najdete zde. Tradičně se k akci hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky a letos poprvé se zapojí i naše obecní knihovna.

Hlavní aktivity BMČ 2019 v Obecní knihovně Kovanice

1. Vyhlášení Čtenář roku 2019

Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Čtenář roku bude vyhlášen ve dvou kategoriích a to Čtenář roku do 15 let a Čtenář roku nad 15 let. Vítězové se mohou těšit na čtivý dárek!

2. Bazar knih

V naší knihovně je bohužel hodně knih, které si už nikdo nepůjčuje.Knihy jsou ale stále zachovalé, proto jsem se rozhodla uspořádat bazarový prodej. Utržené peníze budou použity na nákup knih nových a vy sami můžete určit, jaké knihy by to měly být. Na druhé straně tohoto letáku můžete napsat tip na konkrétní knihu (viz otázka č. 3). Prodej se uskuteční během všech březnových úterý tj. 5.,12.,19. a 26. v otevírací době knihovny.

3. Anketa průzkum ne/čtenářů

Cílem průzkumu je přinést informace o tom, co čtenářům/neuživatelům v knihovně chybí. Anketu najdete zde. Průzkum poběží celý březen a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách. Vyplněním pomůžete zkvalitnit služby naší knihovny.

4. Setkání dětí z místní MŠ a ZŠ

Dětem z místní mateřské školky a základní školy bude vyhrazen tematicky zaměřený blok. Přesné termíny jsou zatím v jednání.


Týden Knihoven

1.-7.10.2018

Fotky z akce Týden knihoven konané v naší pobočce si můžete prohlédnout zde. Program přilákal nové čtenáře a navázali jsme spolupráci s místní mateřskou školkou a základní školou. Děkuji všem za účast a budu se těšit na další ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 22. ročník akce Týden knihoven v termínu 1.-7. října. Přijďte podpořit naši malou knihovnu a rozdýchat ji opět k bohatému kulturnímu životu.

Akce je pořádána v knihovnách po celé České republice již od roku 1997, kdy byl vyhlášen její 1. celostátní ročník. Knihovny představují své stávající i nové služby a během celého týdne pořádají aktivity zaměřené na knihy a čtenáře. V naší knihovně se můžete těšit na následující program.

Pondělí → 1.10.2018, 15.00-19.00 Den otevřených dveří a Deskohraní. V pondělí přivítáme všechny čtenáře i nečtenáře, kteří chtějí poznat novou tvář naší knihovny. Od 16.00 hod proběhne Deskohraní pro malé i velké. Hraní deskových her je v posledních letech na vzestupu a naše knihovna nabízí hry k zapůjčení. Přijďte si vybrat tu svou!

Úterý → 2.10.2018 10.00-11.00 Blok vyhrazený pro školáky Základní školy Kovanice 15.30-17.30 v rámci otevírací doby proběhne výtvarná dílnička Klubu Slunéčko. Výtvarné aktivity jsou určené dětem jakéhokoli věku a jejich rodičům i prarodičům. Podzim je tu, nechme se inspirovat jeho barvami!

Čtvrtek → 4.10.2018 9.00-10.00 Blok vyhrazený pro děti z Mateřské školky Kovanice