Ceník

VĚC

CENA

Roční registrační poplatek

zdarma

Poplatky za prodloužení výpůjčky

zdarma

Upomínka

zdarma

Ztráta knihy a časopisu

cena knihy a časopisu

Meziknihovní výpůjční služba

úhrada poštovného

Internet

zdarma

Kopie černobílá A4 jednostranná

1 Kč

Kopie černobílá A4 oboustranná

2 Kč