Služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

- půjčování knih, časopisů, CD nosičů a deskových her

- bezplatný přístup na internet

- donáška knih domů pro starší občany (na požádání, každé 1. úterý v měsíci)

- půjčování literatury z jiných knihoven (dle požadavků čtenářů)

- zajištění kulturně výchovných akcí pro děti a mládež (ve spolupráci s MŠ a ZŠ)

- tisk a kopírování pro veřejnost

- nákup nových knih


Ceník

VĚC

CENA

Roční registrační poplatek

zdarma

Poplatky za prodloužení výpůjčky

zdarma

Upomínka

zdarma

Ztráta knihy a časopisu

cena knihy a časopisu

Meziknihovní výpůjční služba

úhrada poštovného

Internet

zdarma

Kopie černobílá A4 jednostranná

1 Kč

Kopie černobílá A4 oboustranná

2 Kč


Registrovaní i neregistrovaní uživatelé jsou povinni se řídit platným Knihovním řádem, který je vyvěšen v knihovně, nebo ke stažení zde.